คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริหาร

นายศราวุธ  จารุจินดา

กรรมการบริหาร

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการผู้จัดการ

นายวรัญญู ศิลา

รองกรรมการผู้จัดการ

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร