กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ KTBL DAY วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (ลาน2) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮร-3522 กรุงเทพมหานคร 120,774 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 I
2- 000 TOYOTA ALTIS 2กผ-7478 กรุงเทพมหานคร 39,093 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M ฮย-6206 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 73,989 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-1967 กรุงเทพมหานคร 64,948 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-1964 กรุงเทพมหานคร 62,227 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D ฮย-6155 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 128,070 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 ISUZU D-MAX SPACECAB 2กภ-8546 กรุงเทพมหานคร 177,893 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M ฮย-6167 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 137,696 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-6202 กรุงเทพมหานคร 140,825 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-6173 กรุงเทพมหานคร 150,691 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-6174 กรุงเทพมหานคร 154,734 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER ฮย-6211 กรุงเทพมหานคร 161,804 ไม่เปิดราคา 7% 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M ฮย-5740 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 115,615 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M ฮย-5765 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 121,990 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M ฮย-5764 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 178,561 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M ฮย-5763 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 194,650 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (AT) A 2กท-9520 กรุงเทพมหานคร CD/ม/ก/ 122,495 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2กท-9531 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 179,185 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (AT) A 2กท-9516 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 113,976 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD (AT) A 2กท-9534 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 161,798 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA ALTIS 1.6 A 1.6 12 1กฒ-6403 กรุงเทพมหานคร เทา 18/12/2561 ABS/ 85,530 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 2กผ-7476 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 126,767 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 2กผ-7473 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 142,046 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 2กผ-7469 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 196,420 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA ALTIS A 1.6 13 2กผ-7470 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 200,313 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กผ-8602 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 40,661 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กล-2479 กรุงเทพมหานคร เทา 19/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 50,606 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กผ-8608 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 57,130 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กผ-8597 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 79,355 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กผ-8604 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 85,377 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA CAMRY 2.0 G A 2.0 13 2กผ-8612 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 86,244 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 VOLVO S 80 2.0 /AT A 2.0 13 13 2กณ-5221 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 62,508 ไม่เปิดราคา 7% 107 I 2E5
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
2- 000 VOLVO S 80 2.0 A 2.0 13 13 2กท-7401 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 68,835 ไม่เปิดราคา 7% 107 I 2E3
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้
2- 000 ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 S (Ddi) M 2.5 13 2กต-4895 กรุงเทพมหานคร เทา 08/08/2562 อ/CD/ก/ 101,023 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-5141 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 36,754 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ หลังกระบะมีเบาะนั่ง
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5727 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ 50,193 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5726 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 53,676 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6156 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 99,119 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-5160 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 56,428 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5725 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 64,518 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6158 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 99,609 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮร-3514 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2562 ABS/ 118,549 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 VGS Z PRESTIGE (AT) NAVI A 2.5 12 ฆษ-4837 กรุงเทพมหานคร แดง เทา เหลือง 04/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 103,761 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-5146 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 49,352 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5729 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 65,617 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5728 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 69,230 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5742 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 73,963 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRe M 2.5 13 2กผ-5148 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 61,616 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งที่กระบะ
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5730 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 84,381 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5738 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 83,349 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6164 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 127,797 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮย-4249 กรุงเทพมหานคร เทา 19/11/2561 อ/CD/ก/ABS/ 92,041 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5736 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 104,298 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 12 ฮภ-2675 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 103,545 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-5157 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 73,925 ไม่เปิดราคา 7% 0 B
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5741 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 113,019 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5735 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 118,912 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6160 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 165,748 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE (AT) A 2.5 13 2กผ-7482 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 CD/ม/ก/ABS/ 93,527 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 12 ฮภ-4055 กรุงเทพมหานคร เทา 26/10/2562 116,056 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 I
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 12 ฮภ-2673 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 119,783 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5748 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 197,008 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6169 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 207,966 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 2กผ-7491 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 98,811 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 2กผ-7486 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 104,249 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5737 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 124,289 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5734 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 122,424 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5733 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 145,445 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6203 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 248,402 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6201 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ก/ABS/ 255,226 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE A 2.5 13 2กผ-7480 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 113,897 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5743 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 146,524 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5731 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 145,508 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮม-7147 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2562 อ/CD/ก/ABS/ 176,517 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 DID M 3.0 14 ฮย-6213 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 352,525 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 3.0 D4D M 3.0 14 ฮย-6157 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 79,866 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮม-7849 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/CD/ก/ 213,422 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5732 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 246,456 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-5138 กรุงเทพมหานคร เทา 25/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 133,042 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 D4D (AB/ABS) M 2.5 13 12 1กล-6283 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 128,184 ถอนการประมูล 7% 5,350 107 B 2E05
**หมายเหตุ ถอนประมุล
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮม-9472 กรุงเทพมหานคร เทา 13/08/2562 อ/CD/ก/ABS/ 240,097 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 2กฐ-6241 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 อ/CD/ก/ABS/ 249,569 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5759 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 115,099 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5756 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 148,759 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5758 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 143,194 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5747 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 171,546 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE (AT) A 2.5 13 2กผ-7489 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 146,974 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 2กฐ-9783 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 162,135 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5755 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ 165,048 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5749 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 178,524 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5754 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 179,482 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5746 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 181,142 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 14 ฮย-5753 กรุงเทพมหานคร เทา 07/01/2562 อ/CD/ก/ABS/ 186,357 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 ISUZU MU-7 M 3.0 13 13 2กฌ-7783 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 143,988 ไม่เปิดราคา 7% 5,457 107 C 2E7
2- 000 VOLVO S 80 A 2.0 13 13 6กค-5263 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/10/2560 อ/ว/CD/ม/ 79,596 ถอนการประมูล 7% 107 C 2K04
**หมายเหตุ ถอนประมุล
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 D4D (AB/ABS) M 2.5 13 12 1กล-6285 กรุงเทพมหานคร เทา 08/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 173,483 ถอนการประมูล 7% 5,350 107 B 2K11
**หมายเหตุ ถอนประมุล
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮย-1962 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 189,025 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E PRE M 2.5 13 2กผ-7483 กรุงเทพมหานคร เทา 27/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 186,337 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 2กฐ-9788 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 180,834 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD M 3.0 13 2กฐ-9780 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 190,293 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D M 2.5 13 ฮม-7601 กรุงเทพมหานคร เทา 04/07/2562 อ/CD/ก/ABS/ 183,105 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.7 E M 2.7 13 2กผ-6810 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ก/ABS/ 58,932 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.7 E 2.7 13 2กผ-6703 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 59,766 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.7 E M 2.7 13 2กผ-6700 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ 79,456 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.7 E M 2.7 13 2กผ-6701 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 97,550 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO 2.7 E M 2.7 13 2กผ-6702 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2562 อ/CD/ม/ก/ 127,744 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
2- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.7 E M 2.7 13 2กผ-6697 กรุงเทพมหานคร เทา 26/09/2561 อ/CD/ม/ก/ 69,256 ไม่เปิดราคา 7% 0 C
**หมายเหตุ มีเบาะนั่งหลังกระบะ,รถติดแก๊ส
2- 000 TOYOTA ALTIS 1.6 G A 1.6 14 3กถ-1469 กรุงเทพมหานคร เทา 09/07/2562 ABS/ 41,600 ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 B