กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
1- 001 TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 04 กง-9541 อ่างทอง เทา 06/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 352,376 80,000 7% 107 C 2B28
1- 002 MITSUBISHI STRADA MEGA CAB 2.5 GL M 2.5 05 05 บว-6591 จันทบุรี เทา 18/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 159,802 70,000 7% 107 C 2B28
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 003 TOYOTA VIOS 1.5 J VVT-I A 1.5 03 ษฐ-6657 กรุงเทพมหานคร เทา 29/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 487,148 60,000 7% 107 C 2B27
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 004 HONDA CIVIC 1.7 EXI A 1.7 04 กจ-611 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 26/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 307,215 80,000 7% 107 D 2B26
**หมายเหตุ สีไม่ตรง|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 005 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT M 1.5 05 05 กง-6761 สกลนคร เทา 21/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 237,384 70,000 7% 107 C 2B26
1- 006 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT M 1.5 07 07 กบ-6540 ราชบุรี เทา 16/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 190,216 90,000 7% 107 D 2B25
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 007 TOYOTA VIOS 1.5 E-MT M 1.5 07 06 กย-6658 นครสวรรค์ ดำ 27/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 302,345 70,000 7% 107 C 2B25
1- 008 TOYOTA CAMRY 2.4 Q (AB/ABS) A 2.4 03 กน-529 จันทบุรี ดำ 21/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 242,124 120,000 7% 107 C 2B24
**หมายเหตุ วิทยุจอแตก|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 009 HONDA CIVIC 1.7 EXI A 1.7 02 กต-1536 สระบุรี น้ำเงิน 06/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 370,206 50,000 7% 107 C 2B23
1- 010 HONDA CIVIC 1.7 LXI M 1.7 01 กน-7486 จันทบุรี เทา 30/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 230,737 50,000 7% 107 D 2B23
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 011 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 03 03 บล-9740 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 26/08/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 130,847 80,000 7% 107 C 2B22
1- 012 TOYOTA VIOS 1.5 E A 1.5 04 กฉ-7883 ขอนแก่น ดำ 27/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 146,093 70,000 7% 107 D 2B22
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 013 TOYOTA WISH 2.0 Q (AB/ABS) A 2.0 04 ษษ-8332 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 213,196 160,000 7% 107 C 2B21
1- 014 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 05 05 บพ-503 เพชรบุรี เทา 16/06/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 70,000 7% 107 D 2B20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 015 ISUZU ADVENTURE 3.0 DI (4WD) A 3.0 04 ษร-7811 กรุงเทพมหานคร แดง-น้ำตาล 22/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 375,957 110,000 7% 107 D 2B20
1- 016 ISUZU D-MAX CAB 4 SX 2.5 DI M 2.5 05 กข-7864 สกลนคร น้ำตาล 13/01/2561 อ/ว/ม/ก/ABS/ 212,138 120,000 7% 107 C 2B19
1- 017 HONDA CITY ZX 1.5 A-AT (IDSI) M 1.5 06 06 กฉ-436 ฉะเชิงเทรา เทา 13/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 194,212 90,000 7% 107 I 2B18
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 018 HONDA CIVIC 1.7 VTIE (AB/ABS) A 1.7 02 วต-2807 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 154,851 70,000 7% 107 C 2B18
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 020 HONDA CR-V A 2.0 03 วร-9255 กรุงเทพมหานคร เทา 30/01/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 161,760 100,000 7% 107 C 2B17
1- 021 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บย-2302 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 11/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 203,779 120,000 7% 107 C 2B16
1- 022 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 2.8 DI M 2.8 00 บน-3226 สกลนคร เขียว 21/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 319,210 60,000 7% 107 D 2B15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|แผ่นเพลทชำรุด
1- 023 HONDA CITY TYPE Z 1.5 VTIL M 1.5 02 งค-2116 เชียงใหม่ ดำ 10/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 206,225 20,000 7% 107 D 2B15
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 024 MITSUBISHI SPACEWAGON 2.4 MIVEC (AB/ABS) A 2.4 05 กจ-3452 สระแก้ว น้ำตาล 17/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 327,477 190,000 7% 107 C 2B14
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 025 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 04 บล-5263 ลพบุรี น้ำตาล 03/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 181,494 60,000 7% 107 C 2B13
1- 026 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (I-DSI) A 1.5 05 ศณ-3648 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 04/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 150,879 110,000 7% 107 C 2B13
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
1- 027 HONDA JAZZ 1.5 E-AT (IDSI) AB/ABS A 1.5 04 กม-339 สระบุรี เทา 12/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 210,166 100,000 7% 107 C 2B12
1- 028 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB A 3.0 01 บง-4177 ตราด เขียว 09/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 262,580 70,000 7% 107 D 2B12
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|เลขเครื่องไม่ตรง
1- 029 TOYOTA HIACE 3.0 M 3.0 01 01 นข-1376 อำนาจเจริญ เทา 15/08/2558 อ/ว/CD/ก/ABS/ 165,000 60,000 7% 107 D 2E12
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|รถป้ายฟ้า|เบาะไม่ครบ
1- 030 TOYOTA TIGER CAB 3.0 5L (4WD) AB/ABS M 3.0 00 บบ-1426 ระยอง น้ำเงิน 12/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 359,459 80,000 7% 107 C 2B12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 031 MITSUBISHI LANCER A 1.8 96 วบ-9716 กรุงเทพมหานคร แดง 28/10/2558 อ/ม/ก/ABS/ -234295 18,000 7% 107 C 2B12
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 032 MERCEDES-BENZ S 280 2.8 (AB/ABS) A 2.8 03 กอ-6767 ขอนแก่น ดำ 18/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 148,448 270,000 7% 107 C
**หมายเหตุ จอดประมูล(หลังเวที)|(สตาร์ทติด,ถุงลมโช๊คอัพหน้ารั่ว)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|
1- 033 NISSAN URVAN 3.0 ZDI M 3.0 07 07 ฮง-6297 กรุงเทพมหานคร เทา 25/06/2560 อ/ว/CD/ก/ABS/ 322,342 130,000 7% 107 C
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า||จอดประมูล(หลังเวที)
1- 034 MITSUBISHI LANCER EX 1.8 GLS (AB/ABS) A 1.8 10 10 ฎฮ-4486 กรุงเทพมหานคร ดำ 13/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 150,000 7% 107 U
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด(ไม่มีกุญแจรีโมท)|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 035 MITSUBISHI GRANDIS 2.8 GLX M 2.8 05 05 ศร-4663 กรุงเทพมหานคร เทา 10/05/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 280,268 30,000 7% 107 C
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สตาร์ทติด(ขับไม่ได้|ครัชจม|หม้อน้ำแห้ง)|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 036 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 บย-3272 กำแพงเพชร เทา 08/04/2562 อ/ว/CD/ก/คABS/ 210,000 7% 107 C
**หมายเหตุ สตาร์ทติด(ขับไม่ได้|รื้ออุปกรณ์เครื่องมา|น้ำมันเครื่องรั่ว)|จอดประมูล(หลังเวที)
1- 037 FORD FIESTA 1.5 (5HB) AB/ABS A 1.5 13 12 1กผ-4680 กรุงเทพมหานคร แดง 06/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 81,212 ถอนการประมูล 7% 107 U
**หมายเหตุ ถอนประมูล|แคร้งแตก|น้ำมันเครื่องแห้ง|จอดประมูล(หลังเวที)|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ
1- 061 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 03 ผจ-8647 อุบลราชธานี น้ำตาล 21/02/2561 อ/ว/CD/ 233,685 50,000 7% 1,070 0 C 2B28
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 062 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 04 บธ-141 กระบี่ น้ำเงิน-เทา 25/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 309,994 60,000 7% 4,815 0 C 2B27
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 063 ISUZU DRAGON EYE SPACECAB SLX 3.0 DI M 3.0 02 ปต-2719 กรุงเทพมหานคร เทา 14/05/2558 อ/ว/CD/ก/ 353,413 80,000 7% 2,675 0 C 2B27
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 064 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 08 08 บต-7976 ปัตตานี เทา 17/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 122,509 198,000 7% 5,885 0 C 2B26
1- 065 NISSAN SUNNY A 1.8 02 กจ-9928 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 03/04/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 268,804 34,000 7% 3,210 0 C 2B26
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว
1- 066 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 03 งข-4654 เชียงใหม่ เทา 03/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 210,442 70,000 7% 4,815 0 C 2B25
1- 067 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 04 04 บม-6075 กาญจนบุรี น้ำตาล 04/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 376,497 82,000 7% 2,675 0 C 2B24
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 068 ISUZU SPACECAB SLX M 3.0 02 บน-2854 สุราษฎร์ธานี ดำ 03/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 197,910 70,000 7% 4,280 0 C 2B23
1- 069 HONDA CIVIC A 1.8 10 09 6กย-6850 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 13/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 164,700 205,000 7% 1,070 0 C 2B23
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 070 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 1กส-3790 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 94,103 198,000 7% 3,210 0 C 2B22
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 071 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 02 บฉ-8943 นราธิวาส แดง 15/07/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 194,222 102,000 7% 5,885 0 C 2B21
**หมายเหตุ ||เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
1- 072 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ M 3.0 08 07 บม-5566 ราชบุรี น้ำตาล 22/01/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/ 243,521 184,000 7% 1,926 0 C 2B21
**หมายเหตุ ดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักโหลดตัวถังเตี้ยโดยทำการใส่กล่องโหลดเตี้ย
1- 073 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE (NAVI) M 2.5 12 12 1กฎ-6257 กรุงเทพมหานคร เทา 06/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 176,106 300,000 7% 1,926 0 C 2B20
1- 074 ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 09 08 ฌม-3408 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 31/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 237,184 264,000 7% 1,926 0 C 2B20
1- 075 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB 2.5 M 2.5 08 06 ผก-2053 เพชรบูรณ์ ดำ 15/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 209,353 110,000 7% 4,280 0 C 2B19
1- 076 ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 I-TEQ M 2.5 05 บย-3201 เพชรบูรณ์ แดง 16/06/2559 อ/ว/CD/ม/ 225,937 64,000 7% 4,280 0 C 2B18
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว
1- 077 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) M 2.5 10 09 บล-1358 เพชรบูรณ์ ดำ 27/07/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 242,830 223,000 7% 4,280 0 C 2B18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 078 TOYOTA TIGER CAB 2.5 D4D M 2.5 03 ผก-1794 เพชรบูรณ์ เทา 30/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 197,659 80,000 7% 4,280 0 C 2B17
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|บร-3367
1- 079 TOYOTA VIOS 1.5 E M 1.5 12 12 กว-8004 นนทบุรี ขาว 14/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 57,346 180,000 7% 0 C 2B16
1- 080 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 12 12 2ฒก-1921 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/07/2560 อ/ว/CD/ 186,426 140,000 7% 0 C 2B16
**หมายเหตุ เสริมแหนบมา ลงเล่มแล้ว
1- 081 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 DI M 2.5 04 บม-5741 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 26/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 346,110 100,000 7% 4,280 0 C 2B15
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 082 MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 4WD M 2.5 03 บห-8875 เพชรบูรณ์ แดง-เทา 19/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 206,992 62,000 7% 5,885 0 C 2B14
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 083 TOYOTA TIGER CAB 2.5 E/D4D M 2.5 02 ปจ-9954 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 15/03/2559 อ/ว/ม/ก/ABS/ 160,448 78,000 7% 1,926 0 C 2B28
1- 084 HONDA CIVIC 1.8 E-AT I-VTEC (AS) A 1.8 10 09 ฎร-5535 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 176,593 243,000 7% 3,210 0 C 2B25
1- 085 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G (AT) A 3.0 06 05 กต-7478 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 27/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 255,380 193,000 7% 3,210 0 C 2B24
1- 086 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 บบ-3080 ภูเก็ต ดำ 28/07/2554 อ/ว/CD/ม/ก/ 162,262 210,000 7% 5,885 0 C 2B24
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 087 SUZUKI CARRY 1.6 M 1.6 13 12 ผก-8623 อุบลราชธานี ขาว 19/06/2558 อ/ว/CD/ 83,325 99,000 7% 4,815 0 C 2B23
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 088 HONDA CIVIC 1.8 S-AT (I-VTEC) A 1.8 13 13 2กธ-6130 กรุงเทพมหานคร เทา 02/09/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 243,059 261,000 7% 1,605 0 I 2B23
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 089 TOYOTA CAMRY 2.2 SEG A 2.2 01 2กม-8122 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-เทา 20/07/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 426,813 44,000 7% 0 C 2B22
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว
1- 090 NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT A 1.2 12 12 1กณ-9865 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 181,056 164,000 7% 1,070 0 D 2B21
1- 091 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 13 13 บม-3182 ปราจีนบุรี ดำ 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ค 102,607 188,000 7% 2,675 0 C 2B20
1- 092 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 DI M 2.5 03 บท-6096 ร้อยเอ็ด น้ำตาล 07/11/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ 38,569 90,000 7% 4,280 0 C 2B20
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 093 NISSAN FRONTIER CAB 3.0 ZDI M 3.0 04 บต-1755 มุกดาหาร น้ำตาล 13/01/2561 อ/ว/ม/ก/ 108,953 70,000 7% 4,815 0 C 2B19
1- 094 TOYOTA SOLUNA A 1.5 00 กษ-7801 ภูเก็ต น้ำเงิน 27/07/2560 อ/ว/CD/ก/ 369,579 30,000 7% 4,815 0 C 2B18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 095 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 12 12 ฒท-8026 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/06/2559 อ/ว/CD/ม/ 74,732 200,000 7% 1,070 0 C 2B18
**หมายเหตุ สีไม่ตรง||ติดอายัดรถสวมซาก ลงข้อมูลในระบบของขนส่งแล้ว||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 096 TOYOTA TIGER CAB 2.5 D4D M 2.5 04 บร-3544 กาฬสินธุ์ ขาว 03/03/2561 อ/ว/CD/ 187,679 70,000 7% 4,280 0 C 2B17
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
1- 097 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 11 11 บร-4549 กาฬสินธุ์ เทา 20/04/2561 อ/ว/CD/ 257,458 155,000 7% 4,280 0 C 2B17
1- 098 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 I-TEQ M 3.0 05 05 บร-7405 บุรีรัมย์ น้ำเงิน 22/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 283,118 140,000 7% 4,280 0 C 2B16
1- 099 FORD RANGER OPEN CAB 2.5 HI-RIDER (WILDTRAK) AB/ABS M 2.5 09 09 บย-9566 กาฬสินธุ์ ดำ 20/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 189,437 176,000 7% 4,280 0 C 2B16
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)
1- 100 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 02 บบ-9302 ภูเก็ต เทา 18/11/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 464,267 80,000 7% 4,280 0 C 2B16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ผก-1572
1- 101 NISSAN FRONTIER KINGCAB 3.0 ZDI M 3.0 02 บร-4491 บุรีรัมย์ น้ำตาล 15/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ - 60,000 7% 4,280 0 C 2B16
**หมายเหตุ ผห-9217
1- 102 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 04 กย-6484 สุราษฎร์ธานี น้ำตาล 08/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 212,770 130,000 7% 4,280 0 C 2B14
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเดิมทะเบียนเคยระงับ)|เลขตัวรถไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)
1- 103 NISSAN FRONTIER CAB 3.0 ZDI M 3.0 05 05 บต-3227 มุกดาหาร เทา 17/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 294,812 72,000 7% 4,815 0 C 2B14
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากเคยแจ้งหยุดการใช้รถไว้ตลอดไป)
1- 104 HONDA CIVIC A 2.0 07 07 5กฎ-8657 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 21/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 116,852 180,000 7% 0 C 2B14
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
1- 105 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 04 บย-642 ชุมพร เทา 21/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 162,158 96,000 7% 4,280 0 C 2B13
1- 106 TOYOTA TIGER CAB 3.0 5L SGL M 3.0 00 ลภ-4833 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 28/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 299,804 50,000 7% 0 C 2B13
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 107 TOYOTA VIGO CAB 3.0 E PRE M 3.0 07 07 2ฒญ-2583 กรุงเทพมหานคร เทา 06/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 167,595 193,000 7% 0 D 2B12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 108 MAZDA 3 A 1.6 05 05 สช-6083 กรุงเทพมหานคร เทา 23/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 193,452 80,000 7% 0 C 2C13
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 111 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.5 09 09 ถย-8829 กรุงเทพมหานคร เทา 27/11/2559 อ/ว/CD/ม/ 229,400 150,000 7% 1,605 107 C 2G21
1- 112 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 08 บล-3906 ลพบุรี น้ำตาล 27/11/2561 อ/ว/CD/ม/ 221,812 130,000 7% 1,605 107 D 2G21
1- 113 NISSAN NAVARA DOUBLECAB M 2.5 07 07 1กฎ-1051 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 05/09/2556 อ/ว/ม/ 269,101 150,000 7% 1,605 107 C 2G20
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|1กฎ-651
1- 114 ISUZU SPACECAB SL M 3.0 04 ณง-7936 กรุงเทพมหานคร เทา 04/03/2558 อ/ว/CD/ม/ 251,924 160,000 7% 1,605 107 D 2G19
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 115 BMW 525I A 2.4 04 2กณ-924 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 23/09/2561 อ/ว/CD/ม/ 177,087 330,000 7% 1,070 0 C 2G18
**หมายเหตุ ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 116 ISUZU SPACECAB SL M 2.8 98 บน-7694 ปราจีนบุรี น้ำเงิน 15/07/2555 อ/ว/CD/ม/ 401,411 36,000 7% 1,605 107 D 2G18
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย|ทะเบียนระงับ(ภาษ๊ขาดเกิน3ปี)
1- 117 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 07 06 กบ-9260 สระบุรี เทา 19/01/2560 อ/ว/CD/ม/ 205,158 240,000 7% 1,605 107 C 2G17
1- 118 MAZDA 3 A 2.0 07 06 กพ-6334 ลพบุรี แดง 27/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 216,361 86,000 7% 1,605 107 C 2G16
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว
1- 119 ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ M บย-5169 ลพบุรี อ/ว/CD/ม/ - ถอนการประมูล 7% 1,605 0 D 2G16
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 120 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 04 ณท-733 กรุงเทพมหานคร เทา 14/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 168,967 130,000 7% 1,605 107 C 2G15
1- 121 NISSAN TIIDA 1.6 LATIO M 1.6 09 08 5กธ-5594 กรุงเทพมหานคร ดำ 20/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,002 57,000 7% 1,605 107 I 2G14
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|รถน้ำท่วม
1- 122 HONDA CITY 1.5 V-AT (I-VTEC) A 1.5 14 13 3กฒ-9315 กรุงเทพมหานคร ขาว 11/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 141,453 260,000 7% 2,140 0 C 2G14
1- 123 TOYOTA YARIS A 1.5 08 07 ฌง-5537 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 161,335 110,000 7% 1,070 0 C 2B20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 124 MERCEDES-BENZ S 320 A 3.2 95 ฉต-5453 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/06/2560 อ/ว/CD/ม/ 93,602 120,000 7% 1,070 0 C 2B20
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
1- 125 BMW X3 A 2.0 16 15 ฎณ-248 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 74,057 1,850,000 7% 107 C 2B19
**หมายเหตุ **มีประกันชั้น1ให้**||เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้
1- 126 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 10 10 2ฒจ-8219 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/12/2561 อ/ว/CD/ม/ 141,859 200,000 7% 1,605 107 C 2E19
1- 127 MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 เบนซิน M 2.4 09 09 ถม-6489 กรุงเทพมหานคร เทา 08/10/2559 อ/ว/CD/ม/ 166,673 85,000 7% 1,605 107 C 2E18
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว
1- 128 MAZDA 2 2.0 A 2.0 06 05 สล-7634 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/05/2559 อ/ว/CD/ม/ABS/ 164,259 98,000 7% 1,605 107 C 2E17
1- 129 NISSAN FRONTIER CAB 3.0 ZDI M 3.0 05 ณย-6182 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 25/01/2562 อ/ว/CD/ม/ 439,478 66,000 7% 1,605 107 C 2E17
1- 131 NISSAN SUNNY A 1.6 05 05 ศส-1860 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 14/07/2557 อ/ว/CD/ม/ 167,471 73,000 7% 1,605 107 C 2I16
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 132 MAZDA - CX-7 A 2.3 08 08 ฌน-1815 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ม/ 182,985 430,000 7% 1,070 0 C 2I21
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ไม่รับผิดชอบเรื่องภาษี|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
1- 133 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 13 13 2กฆ-9362 กรุงเทพมหานคร เทา 20/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 235,415 300,000 7% 1,070 0 2140.00 D 2I20
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 134 TOYOTA FORTUNER A 2.7 05 05 สฎ-52 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/12/2559 อ/ว/CD/ม/ 384,930 315,000 7% 1,070 0 C 2I19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|7กฮ-1927|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ไม่ให้ป้ายทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดทะเบียนใหม่เอง|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
1- 135 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 09 08 บธ-5657 มหาสารคาม เทา 11/02/2561 336,457 195,000 7% 1,070 0 C 2I19
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
1- 136 NISSAN ALMERA M 1.2 12 12 กค-556 หนองบัวลำภู ขาว 14/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/AB 177,612 180,000 7% 4,815 0 C 2I18
1- 137 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E M 2.5 11 11 ญฒ-2703 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 184,318 370,000 7% 1,070 0 C 2I17
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
1- 138 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 12 12 ฆบ-2725 กรุงเทพมหานคร เทา 29/06/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 201,918 505,000 7% 2,500 1,070 0 C 2I17
**หมายเหตุ มีการ์ดNAVI รับหลังประมูล
1- 139 NISSAN NAVARA SINGLECAB M 2.5 13 13 ฒห-9792 กรุงเทพมหานคร เทา 04/07/2562 อ/ว/CD/ 227,831 175,000 7% 1,070 0 C 2I16
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
1- 140 HONDA CITY 1.5 V-AT (I-VTEC) A 1.5 12 12 1กฉ-2040 กรุงเทพมหานคร เทา 12/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 145,390 260,000 7% 4,815 0 C 2I15
1- 141 ISUZU CAB 4 3.0 4WD M 3.0 03 พค-5599 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 28/04/2562 อ/ว/ม/ 540,054 110,000 7% 1,070 0 C 2I15
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ไม่ให้ทะเบียนนี้ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
1- 142 NISSAN KINGCAB M 2.5 95 บฉ-1487 พิจิตร เขียว 10/11/2560 อ/ว/CD/ 398,214 30,000 4,280 107 I 2I14
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 143 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 98 บบ-7459 ชุมพร น้ำตาล 17/12/2561 อ/ก/ABS/ 111,105 60,000 4,280 107 I 2I12
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 145 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 03 บพ-7208 เพชรบูรณ์ น้ำตาล-ดำ 03/04/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 193,536 80,000 4,280 107 I 2I11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว
1- 146 NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 CALIBRE M 2.5 12 12 ฒบ-8936 กรุงเทพมหานคร เทา 30/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 105,641 190,000 1,926 107 I 2I10
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 147 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 ฒษ-5939 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/05/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 54,549 330,000 7% 107 C 2I09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 148 MITSUBISHI TRITON CAB M 2.5 12 12 ฒธ-3708 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 176,377 ถอนการประมูล 107 I 2I09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|จอดบริเวณริมบ่อ
1- 150 FORD RANGER OPEN CAB M 2.5 10 10 ฒช-8729 กรุงเทพมหานคร น้ำเงินฟ้า อ/ว/CD/ม/ 406,705 170,000 7% 0 C 2I07
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|ลักษณะไม่ตรง
1- 151 HONDA CIVIC A 1.7 02 กต-201 กำแพงเพชร เทา 03/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 305,046 60,000 7% 1,926 107 I 2I07
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 152 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J M 2.5 06 06 ถจ-6947 กรุงเทพมหานคร เขียว 21/11/2560 อ/ว/ 376,723 90,000 7% 107 I 2I06
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 153 VOLVO V50 A 2.0 13 12 7กง-2840 กรุงเทพมหานคร เทา 18/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 58,095 400,000 7% 0 C 2I05
1- 154 TOYOTA VIOS A 1.5 12 12 1กก-2390 กรุงเทพมหานคร เทา 15/10/2559 อ/ว/CD/ม/ 150,360 230,000 7% 0 C 2I05
1- 155 TATA SUPER ACE M 1.4 12 12 ฒภ-1466 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2558 อ/ว/CD/ก/ABS/ - 50,000 7% 2,996 107 C 2I04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 156 TOYOTA SOLUNA M 1.5 97 กง-3310 กระบี่ เทา 13/08/2559 อ/ว/CD/ม/ 271,986 15,000 7% 4,815 107 I 2I04
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จอดบริเวณริมบ่อ
1- 157 HONDA CIVIC 1.8 S-AT (AS) A 1.8 12 11 ฆข-2710 กรุงเทพมหานคร เทา 17/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 282,000 7% 0 C 2J12
1- 158 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 13 13 ผก-3246 นครศรีธรรมราช ดำ 25/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 96,088 340,000 7% 4,815 0 C 2J12
1- 159 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-978 กรุงเทพมหานคร ขาวส้มน้ำเงิน 07/09/2562 อ/ว/CD/ 396,738 150,000 7% 0 I 2J11
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี||สีไม่ตรง
1- 160 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-964 กรุงเทพมหานคร ขาว 07/09/2562 อ/ว/CD/ 296,636 150,000 7% 0 I 2J10
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 161 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 2กส-7492 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม-เทา 22/01/2562 อ/ม/ก/ABS/ 189,421 320,000 7% 6,955 0 2140.00 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
1- 162 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 06 06 1ฒส-7030 กรุงเทพมหานคร เทา 20/11/2560 อ/ว/CD/ม/ 219,874 ถอนการประมูล 7% 1,605 107 C 2J09
**หมายเหตุ ถอนประมูล|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 163 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1751 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 308,120 150,000 7% 0 I 2J08
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี||สีไม่ตรง
1- 164 ISUZU D-MAX SPACECAB M 3.0 14 13 บบ-2619 ตรัง เทา 17/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 109,690 360,000 7% 4,815 107 C 2J07
1- 165 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G M 2.5 14 14 3กฒ-1833 กรุงเทพมหานคร เทา 03/06/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 214,806 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 5689.00 0 C 2J07
**หมายเหตุ **ทรูลีสซิ่ง**
1- 166 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 13 13 2ฒญ-2933 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/04/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 108,577 380,000 7% 1,070 0 C 2J06
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง
1- 167 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1768 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 345,005 150,000 7% 0 I 2J05
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี||สีไม่ตรง
1- 168 MITSUBISHI PAJERO M 2.4 12 12 ฆจ-4434 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 24/02/2562 อ/ว/CD/ม/ 153,858 335,000 7% 1,070 0 C 2J04
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|รับคืนรถทุกกรณีที่ไม่สามารถทำการโอนฯได้ตามเงื่อนไขที่กรมขนส่งกำหนดทุกกรณี
1- 169 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 08 ถน-4673 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 13/05/2562 อ/ว/CD/ 191,490 150,000 7% 0 I 2J04
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ชัดเจน(สนิมกัดกร่อน)||สีไม่ตรง
1- 170 SUZUKI CIAZ 1.2 16 16 5กฎ-8906 กรุงเทพมหานคร เทา 25/05/2560 - ไม่เปิดราคา 7% 1,070 0 D 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 171 FORD ECO SPORT 1.5 18 18 7กว-7301 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/08/2562 - ไม่เปิดราคา 7% 0 D 2J12
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 172 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVTI (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒฎ-2620 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ 173,575 145,000 7% 0 I 2J11
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 173 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVTI (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒฎ-2625 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ 175,251 145,000 7% 0 I 2J10
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 174 HONDA CIVIC 1.8 E-AT (I-VTEC) AB/ABS A 1.8 07 07 กฉ-692 สกลนคร น้ำตาล 30/05/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 226,557 200,000 7% 4,280 0 C 2J10
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ยังไม่ลงเล่ม
1- 175 TOYOTA AVANZA A 1.5 12 11 ฆธ-7208 กรุงเทพมหานคร เทา 20/06/2562 อ/ว/CD/ม/ 234,011 210,000 7% 1,070 0 C 2J09
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว
1- 176 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-7285 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/10/2562 อ/ว/CD/ 398,222 150,000 7% 0 I 2J08
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 177 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVTI (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒฎ-2623 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ - 145,000 7% 0 I 2J08
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 178 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 08 ถท-9796 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 26/02/2562 อ/ว/CD/ 209,844 150,000 7% 0 I 2J07
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี||สีไม่ตรง
1- 179 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 G VVTI (AT) เบนซิน A 2.7 09 09 ถม-5518 กรุงเทพมหานคร เทา-ส้ม-น้ำเงิน 28/09/2562 อ/ว/CD/ 200,408 130,000 7% 0 I 2J06
**หมายเหตุ ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสี ลงเล่มแล้ว|สีไม่ตรง|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 180 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-i (เบนซิน) M 2.7 12 12 ฒธ-4763 กรุงเทพมหานคร เทา 21/06/2562 อ/ว/CD/ 140,254 170,000 7% 0 I 2J05
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 181 TOYOTA TIGER CAB M บษ-2150 อุดรธานี อ/CD/ม/ก/ABS/ 255,775 ถอนการประมูล 7% 4,815 0 I 2J05
**หมายเหตุ ถอนประมูล|บง-3831
1- 182 MITSUBISHI PAJERO A 3.0 13 13 2กค-9553 กรุงเทพมหานคร ขาว 03/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 155,828 295,000 7% 1,819 0 C 2J04
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 183 TOYOTA TIGER CAB 2.5 G/D4D M 2.5 02 บษ-1915 ชลบุรี เทา 02/10/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 262,006 60,000 7% 2,140 107 I 2K12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 184 TOYOTA AVANZA 1.3 E A 1.3 06 06 4กฐ-8333 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 80,000 7% 107 I 2K11
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว
1- 185 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 00 ลว-2303 กรุงเทพมหานคร เทา 18/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 238,608 70,000 107 I 2K11
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 186 ISUZU D-MAX SPACECAB A 2.5 14 14 ผร-5793 ชลบุรี เทา 10/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 145,310 380,000 7% 2,140 107 C 2K10
1- 187 NISSAN ALMERA A 1.2 13 13 กฉ-3884 มหาสารคาม น้ำตาล 12/06/2559 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 207,540 ไม่เปิดราคา 7% 9,095 0 I 2K12
**หมายเหตุ โอนฯ 2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพลท|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 188 TOYOTA XTRACAB M 2.5 97 บห-5310 นครสวรรค์ เทา 13/06/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 265,877 25,000 7% 4,280 107 I 2K12
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ ลงเล่มแล้ว
1- 189 NISSAN NV M 1.6 01 บษ-4474 ชลบุรี น้ำตาล 19/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 245,080 10,000 7% 1,605 107 C 2L12
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 190 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 11 11 บน-9532 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 15/11/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 191,966 260,000 7% 4,815 107 C 2L12
1- 191 ISUZU D-MAX SPACECAB A 3.0 04 ถถ-2414 กรุงเทพมหานคร เทา 27/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 226,719 110,000 7% 1,605 107 C 2L11
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 192 HONDA ACCORD A 2.3 02 วม-9820 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 19/11/2559 อ/ว/CD/ม/ 216,168 38,000 7% 1,605 107 I 2L11
**หมายเหตุ เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง
1- 193 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 05 05 กม-1138 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า 02/12/2559 อ/ว/CD/ม/ 20,005 180,000 7% 1,605 107 C 2L10
1- 194 TOYOTA WISH 2.0 Q A 2.0 05 ชพ-9182 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 23/03/2560 อ/ว/CD/ม/ABS/ 249,944 160,000 7% 1,605 107 C 2L10
1- 195 MITSUBISHI LANCER A 1.6 09 08 ฌย-5532 กรุงเทพมหานคร เทา 28/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 213,964 67,000 7% 1,605 107 D 2L09
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว
1- 196 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 E M 2.5 06 06 ตณ-7416 กรุงเทพมหานคร เทา 13/03/2562 อ/ว/CD/ม/ 290,950 160,000 7% 1,605 107 C 2L08
1- 197 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 05 ศน-6172 กรุงเทพมหานคร เทา 21/03/2561 อ/ว/CD/ม/ 135,743 130,000 7% 1,605 107 C 2L08
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม
1- 198 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถพ-5253 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 10/08/2562 อ/ว/CD/ 201,843 150,000 7% 0 I 2L07
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|สีไม่ตรง
1- 199 MAZDA 3 M 1.6 12 12 กค-431 หนองบัวลำภู เทา 30/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 105,418 250,000 7% 4,815 0 C
1- 200 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 11 11 ญช-2711 กรุงเทพมหานคร ขาว 15/03/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 212,384 265,000 7% 1,070 0 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเอง|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
1- 201 ISUZU D-MAX CAB 4 A 3.0 04 ขข-9443 ชลบุรี ดำ 01/03/2557 อ/ว/CD/ม/ 232,769 140,000 7% 1,605 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการชำรุด|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 202 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 J VVT-i (เบนซิน) M 2.7 11 11 ฒฎ-2618 กรุงเทพมหานคร เทา 30/09/2562 อ/ว/CD/ 196,114 145,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่มแล้ว|ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
1- 203 HONDA CIVIC A 1.8 11 11 ญฬ-9498 กรุงเทพมหานคร เทา 28/11/2561 292,825 282,000 7% 0 C
1- 204 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT/HI-RIDER M 2.5 11 11 กจ-434 ร้อยเอ็ด ดำ 25/04/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 229,480 230,000 7% 4,815 0 C
1- 205 MITSUBISHI LANCER A 1.6 06 05 สต-4386 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/01/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 395,225 45,000 7% 1,605 107 D
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม แต่ตัวรถถอดออกแล้ว
1- 206 MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.5 DID A 2.5 13 12 กม-390 สุราษฎร์ธานี ขาว 18/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 76,920 440,000 7% 4,815 0 D
1- 207 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE A บบ-1309 นนทบุรี อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 181,740 ถอนการประมูล 0 C 2C13
**หมายเหตุ ถอนประมูล
1- 208 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-3827 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/09/2562 อ/ว/CD/ 502,215 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 209 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถย-35 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/10/2562 อ/ว/CD/ 378,759 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 210 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถบ-6132 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/06/2562 อ/ว/CD/ 329,204 150,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 211 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1733 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 331,061 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 212 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1756 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 321,964 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 213 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถม-9903 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/10/2562 อ/ว/CD/ 469,762 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 214 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1924 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/12/2561 อ/ว/CD/ABS/ 201,736 150,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 215 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1750 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 355,789 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 216 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถบ-6134 กรุงเทพมหานคร ขาว 29/06/2562 อ/ว/CD/ 432,495 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 217 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-7303 กรุงเทพมหานคร ขาว 06/10/2562 อ/ว/CD/ 388,020 150,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 218 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-3833 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/09/2562 อ/ว/CD/ 358,568 150,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 219 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถม-9930 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/10/2562 อ/ว/CD/ 396,659 150,000 7% 4,815 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 220 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-3820 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/09/2562 อ/ว/CD/ 155,550 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 221 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-3821 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/09/2562 อ/ว/CD/ 476,355 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 222 ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ M 2.5 09 09 ถม-3856 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/09/2562 อ/ว/CD/ - 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 223 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1743 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 394,514 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 224 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถย-30 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 16/10/2562 อ/ว/CD/ 372,260 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 225 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 J M 2.5 09 09 ถร-1716 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 15/12/2561 อ/ว/CD/ 362,016 150,000 7% 0 I
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี
1- 226 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD AB/ABS (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7316 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 125,659 420,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 227 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6903 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 172,862 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 228 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6843 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 138,588 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 229 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6914 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 114,403 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 230 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6821 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 201,650 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 231 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8207 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 177,374 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 232 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8174 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 121,744 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 233 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7300 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 168,541 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 234 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6802 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 149,051 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 235 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6866 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 186,845 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 236 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8277 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 112,473 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 237 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7347 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 149,278 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 238 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6781 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ 211,491 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 239 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8276 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 150,360 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 240 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8213 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 128,521 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 241 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8233 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 128,781 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 242 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8161 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 133,283 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 243 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7323 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 127,033 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 244 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6930 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 230,880 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 245 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7310 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 170,066 293,000 7% 1,070 0 2140.00 D
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 246 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6908 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 128,536 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 247 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6874 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 119,653 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 248 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6907 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 168,601 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 249 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8146 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 170,496 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 250 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8224 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 278,280 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 251 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7315 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 144,215 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 252 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 4WD AB/ABS (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7220 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 105,899 430,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 253 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD AB/ABS (NAVI) 3.0 13 13 2กย-7239 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 266,889 410,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 254 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8275 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 114,584 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 255 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7306 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 126,465 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 256 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8187 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 108,098 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 257 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8180 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 146,828 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 258 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8176 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 201,155 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 259 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7355 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 144,023 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 260 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6901 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 162,751 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 261 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7314 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ - 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 262 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6904 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 137,304 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 263 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8186 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 109,304 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 264 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8251 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 212,796 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 265 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6867 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 115,526 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 266 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6860 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 155,536 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 267 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6855 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 122,137 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 268 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8143 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 309,333 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ
1- 269 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD AB/ABS (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7250 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 5,018 410,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 270 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7298 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 167,756 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 271 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7303 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 2,574 300,000 7% 1,070 0 2140.00 D
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 272 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6902 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 174,842 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 273 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8163 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 157,234 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 274 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6795 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 182,849 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 275 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6800 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 135,375 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 276 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7283 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 197,202 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 277 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8152 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 172,394 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 278 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8214 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 151,062 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 279 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8285 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 116,277 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 280 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6926 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 132,447 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 281 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8290 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 116,768 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 282 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6787 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 173,787 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 283 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 3.0 G 4WD AB/ABS (NAVI) M 3.0 13 13 2กย-7240 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 140,464 410,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 284 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8140 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 143,876 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 285 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6887 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 153,990 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 286 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-8115 กรุงเทพมหานคร เทา 05/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 115,135 300,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 287 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-6814 กรุงเทพมหานคร เทา 01/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 195,053 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ
1- 288 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 13 2กย-7349 กรุงเทพมหานคร เทา 04/11/2562 อ/ว/CD/ม/ 158,640 293,000 7% 1,070 0 2140.00 C
**หมายเหตุ โอนฯ3ต่อ|โรงตรวจ
1- 289 FORD FOCUS 2.0 13 13 2กฎ-5654 กรุงเทพมหานคร แดง 03/07/2559 42,749 ไม่เปิดราคา 7% 5,885 0 I
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระบบไฟมีปัญหา|โซน3
1- 290 TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J M - 08 บษ-450 เพชรบูรณ์ เทา 06/01/2562 อ/ว/CD/ 613,192 100,000 7% 4,280 107 C
**หมายเหตุ สำเนาไม่ระบุซีซี|เสริมแหนบ ลงเล่มแล้ว|แจ้งยกเลิก ม.79 แล้ว
1- 291 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 03 บต-4661 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน 09/10/2560 อ/ม/ 554,975 30,000 7% 1,605 107 C
1- 292 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 G (VN) M 2.5 14 14 3กท-9704 กรุงเทพมหานคร เทา 28/07/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 176,622 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 700.00 0 C
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
1- 293 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒอ-9216 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/09/2562 อ/CD/ 245,794 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 875.00 0 C
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
1- 294 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒฬ-4250 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/07/2562 อ/CD/ 139,132 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 700.00 0 C
**หมายเหตุ **ทรูลิสซิ่ง**
1- 295 HONDA CITY M 1.5 07 07 กบ-8812 นครราชสีมา เทา 11/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 179,255 20,000 7,490 0 C
**หมายเหตุ ไม่มีVAT||ยกมาส่ง||กุญแจไขคอไม่ได้
1- 296 CHEVROLET CAPTIVA A 2.4 08 กอ-2906 สุราษฎร์ธานี เทา 15/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - 140,000 7% 1,605 107 C
**หมายเหตุ กค-6469
1- 351 NISSAN MARCH A 1.2 12 12 กง-5914 มหาสารคาม เขียว 31/05/2556 อ/CD/ก/ 102,660 130,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
1- 352 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 1.6 11 10 กท-2761 สุพรรณบุรี น้ำตาล 14/01/2559 อ/CD/ม/ก/ABS/ 180,941 220,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม
1- 353 CHEVROLET AVEO M - ชุดจด3213 - เทา อ/ว/CD/ก/ 129,834 80,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.อยุธยา|ก-1165
1- 354 CHEVROLET COLORADO S-CAB M 2.5 12 12 บต-7722 ตาก เทา 23/11/2557 อ/ว/ม/ - 160,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก|สีไม่ตรง
1- 355 TOYOTA COROLLA 1.6 G AB/ABS A 1.6 09 09 กบ-3000 ขอนแก่น ดำ 28/08/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 137,566 180,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น|กบ-3013
1- 356 CHEVROLET CRUZE A 1.8 12 11 กน-9253 สุราษฎร์ธานี ดำ 26/03/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 96,556 190,000 7% 107 I
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(เลขเครื่อง+เลขตัวรถเริ่มเป็นสนิม)
1- 357 FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT M 2.5 04 ษว-7920 กรุงเทพมหานคร เทา 27/04/2555 อ/ว/CD/ม/ 197,420 60,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.สุรินทร์
1- 358 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 12 11 บต-6799 น่าน น้ำตาล 19/04/2558 อ/ว/ม/ก/ 265,062 290,000 7% 107 C
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
1- 359 TOYOTA COROLLA M 1.6 01 กธ-2793 นครปฐม เขียว 24/05/2557 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 229,110 10,000 7% 107 D
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สมุทรสาคร|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 360 MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) A 1.2 17 17 กร-8824 นครสวรรค์ ขาว 20/12/2561 อ/ว/CD/ก/ABS/ 15,586 257,000 7% 107 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สระแก้ว
1- 361 HINO - รถบรรทุก 6 ล้อ 175 แรงม้า M - 14 70-5887 สุราษฎร์ธานี ขาว 31/12/2561 อ/CD/ 111,781 730,000 7% 107 C
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|จดทะเบียนมาใหม่ 10 มกราคม 2561|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
1- 362 ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 17 17 บท-9133 อุทัยธานี เทา 26/09/2561 อ/CD/ก/ 8,964 477,000 7% 107 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 363 NISSAN NAVARA KINGCAB M 2.5 10 10 บต-1412 ตาก ดำ 26/11/2561 อ/ว/ม/ก/ 102,584 200,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.เพชรบูรณ์
1- 364 TOYOTA HILUX VIGO CAB 2.5 G AB/ABS M 2.5 07 07 ผจ-866 อุบลราชธานี น้ำตาล 25/12/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 105,655 212,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 365 NISSAN ALMERA A 1.2 12 12 กธ-8088 อุบลราชธานี ขาว 06/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 95,911 205,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
1- 366 FORD EVEREST A 2.5 13 10 กธ-4121 อุบลราชธานี ขาว 16/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 229,508 300,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุบลราชธานี
1- 367 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 11 10 ฒข-5899 กรุงเทพมหานคร เทา 01/02/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 103,518 297,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
1- 368 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 14 14 1ฒช-2631 กรุงเทพมหานคร เทา 11/06/2562 อ/CD/ 97,394 290,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 369 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 10 ผจ-8189 ขอนแก่น เทา 23/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 285,418 307,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
1- 370 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 09 09 กค-5213 มุกดาหาร เทา 16/03/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 281,712 265,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 371 HONDA CITY M 1.5 12 12 กง-6405 ชัยภูมิ ดำ 12/11/2560 อ/CD/ก/ABS/ 95,077 225,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
1- 372 ISUZU D-MAX CAB 4 M 2.5 10 10 กท-2180 พิษณุโลก เทา 14/06/2561 อ/ว/ม/ก/ 214,873 320,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.พิษณุโลก
1- 373 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 12 12 ฒพ-5978 กรุงเทพมหานคร ดำ 15/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 251,331 222,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ชลบุรี-บ้านบึง
1- 374 TOYOTA VIOS A 1.5 13 13 กอ-4583 ขอนแก่น ขาว 07/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 123,153 285,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.ขอนแก่น
1- 375 MITSUBISHI PAJERO A 2.5 12 12 กค-7830 อำนาจเจริญ ขาว 06/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 166,075 415,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 376 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 06 06 บต-8602 สกลนคร แดง 12/09/2561 อ/ว/CD/ 420,302 95,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.สกลนคร
1- 377 KUBOTA B2420D รถแทรกเตอร์ M 1.1 12 12 ตค-2667 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 25/09/2561 902 120,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ชื่อเล่มเป็นบุคคล|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ประจวบคีรีขันธ์|จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ)
1- 378 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 03 บบ-7402 ตรัง เทา 03/09/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 256,898 130,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)
1- 379 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 2.7 03 บน-6144 หนองคาย น้ำเงิน 26/06/2561 CD/ม/ - 75,000 7% 0 U
**หมายเหตุ จ่าย100%รับเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
1- 380 TOYOTA ALTIS A 1.6 09 09 ขต-417 นครราชสีมา เทา 21/10/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 182,174 210,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
1- 381 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 13 13 ขง-5464 นครราชสีมา ขาว 16/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 111,300 380,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
1- 382 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 98 บร-318 สกลนคร เขียว 04/05/2561 อ/ว/CD/ม/ 580,264 40,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|บฉ-9266|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครราชสีมา
1- 383 ISUZU D-MAX CAB 4 M 3.0 12 12 กง-5920 ศรีสะเกษ เทา 27/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/AB 180,048 480,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์
1- 384 CHEVROLET AVEO M 1.4 08 08 กธ-7810 อุดรธานี เทา 19/08/2561 CD/ม/ก/ - 67,000 7% 8,025 0 N
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
1- 385 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 12 12 ขฉ-1525 ชลบุรี เทา 09/11/2561 อ/CD/ม/ก/ 114,333 370,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ชลบุรี
1- 386 TOYOTA VIGO DOUBLECAB A 2.5 13 13 กม-5479 อุดรธานี ดำ 18/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 128,139 410,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุดรธานี
1- 387 TOYOTA VIOS M 1.5 10 10 กต-8237 นครศรีธรรมราช ดำ 30/09/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 71,630 170,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช
1- 388 FORD RANGER DOUBLECAB M 2.5 04 ขอ-4386 ชลบุรี เทา 03/11/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 280,097 120,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จชลบุรี-พัทยาใต้|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 389 NISSAN NX COUPE 1.5 93 กน-1484 นครปฐม ดำ 16/12/2558 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 5,000 107 N
**หมายเหตุ รวมVAT|เล่มเป็นชื่อบุคคล|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครปฐม|ติดแก๊ส ลงเล่ม(ระบุหน้าจดทะเบียน)|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|เปลี่ยนเครื่อง ลงเล่ม|เคยเปลี่ยนสี ลงเล่ม
1- 390 ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 I-TEQ M 2.5 10 09 บธ-7120 เพชรบุรี ขาว 11/01/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 254,104 250,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ราชบุรี
1- 391 TOYOTA HILUX VIGO CAB M 2.5 07 07 บธ-4112 บุรีรัมย์ ขาว 23/07/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 255,334 170,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น
1- 392 MITSUBISHI GRANDIS M 2.5 01 กค-6964 นครศรีธรรมราช เทา 08/08/2560 อ/CD/ม/ 243,603 100,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 393 TOYOTA VIGO CAB M 3.0 12 12 บต-243 ยะลา น้ำตาล 30/03/2561 อ/CD/ม/ก/ 118,359 352,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
1- 394 HONDA CIVIC M 1.6 94 กก-5352 ตรัง น้ำเงิน 23/12/2559 อ/CD/ม/ก/ 121,688 20,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 395 TOYOTA TIGER CAB M 3.0 00 บพ-7144 สงขลา เทา 04/10/2560 อ/CD/ม/ก/ 262,807 70,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนหมดอายุ)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา
1- 396 TOYOTA TIGER SINGLE CAB M 2.5 01 บบ-1130 ตรัง ขาว 28/06/2560 อ/CD/ม/ 257,552 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
1- 397 TOYOTA COROLLA A 1.6 00 กท-6151 สุราษฎร์ธานี เทา 16/10/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 226,557 20,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี(บัตรประชาชนไม่ชัดเจน)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี
1- 398 TOYOTA VIGO SMART CAB M 2.5 14 14 1ฒช-1765 กรุงเทพมหานคร ดำ 29/05/2562 อ/ว/CD/ม/ก/ 63,335 410,000 7% 0 D
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา
1- 399 ISUZU D-MAX SPACECAB M 2.5 10 08 ผธ-9463 ชลบุรี เทา 07/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 229,164 195,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ชลบุรี-พัทยาใต้
1- 400 TOYOTA SOLUNA M 1.5 00 กจ-4702 อ่างทอง เทา 30/11/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 138,029 20,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อยุธยา
1- 401 NISSAN FRONTIER KINGCAB M 3.0 03 บต-4896 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 07/01/2562 อ/CD/ม/ก/ 195,730 100,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครปฐม|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
1- 402 MITSUBISHI GRANDIS M 2.8 01 สศ-2698 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/06/2560 อ/CD/ม/ก/ 176,573 70,000 107 I
**หมายเหตุ รวมVAT|ชื่อเล่มนามบุคคล|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครปฐม|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (บัตรประชาชนหมดอายุ)|คัดเล่มใหม่กรณีรารายการเต็ม|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)
1- 403 TOYOTA HIACE M 3.0 00 นข-2242 น่าน เทา 15/06/2559 282,455 122,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|รถป้ายฟ้า
1- 404 TOYOTA VIGO SINGLE CAB M 2.5 15 15 1ฒธ-9122 กรุงเทพมหานคร ขาว 01/07/2559 127,200 243,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
1- 405 MAZDA FIGHTER CAB M 2.5 97 บฉ-7621 สกลนคร แดง 25/02/2560 อ/ว/ม/ 138,631 55,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สกลนคร
1- 406 TOYOTA CAMRY A 2.0 05 ศธ-1052 กรุงเทพมหานคร เทา 02/03/2556 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 241,227 146,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 407 MITSUBISHI PAJERO A 2.5 12 12 กค-4599 นครพนม เทา 02/07/2561 อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 191,361 396,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.อุบลราชธานี
1- 408 TOYOTA CAMRY A 2.2 00 กฉ-1424 ประจวบคีรีขันธ์ เทา 18/02/2562 อ/CD/ม/ก/ABS/ 434,795 40,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ประจวบคีรีขันธ์|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป
1- 409 HONDA CITY A 1.5 12 12 กง-5696 ชุมพร เทา 20/09/2560 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 65,020 253,000 7% 0 B
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี
1- 410 CHEVROLET COLORADO X-CAB M 2.5 09 09 บษ-2776 สุราษฎร์ธานี ดำ 09/07/2561 อ/CD/ก/ 133,337 190,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป
1- 411 HONDA CITY A 1.5 13 12 งฉ-4754 เชียงใหม่ ขาว 06/03/2561 ว/ม/ก/ABS/AB 157,312 270,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่
1- 412 MAZDA BT-50 FREESTYLECAB M 2.2 13 13 บล-450 ลำปาง ฟ้า 11/09/2561 ว/ม/ก/ 78,553 250,000 7% 0 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่
1- 413 ISUZU CAMEO M 2.5 95 กค-8214 สุพรรณบุรี เขียว 30/08/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 467,720 60,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สกลนคร|แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม
1- 414 TOYOTA ALTIS M 1.6 15 15 ทข-21 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-เหลือง 05/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 95,041 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|รถป้ายเหลือง
1- 415 TOYOTA ALTIS M 1.6 15 15 ทข-22 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-เหลือง 05/10/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 110,594 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|รถป้ายเลือง|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม
1- 416 - - IVECO หัวลาก10ล้อ 378แรงม้า M 16 71-6584 สงขลา ขาว 31/12/2559 อ/ว/ก/ 1,215,000 7% 0 5000.00 U
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สงขลา|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
1- 417 HINO - บรรทุก 6ล้อ 150แรงม้า M 15 70-2157 สุรินทร์ ขาวเหลืองแดงดำฟ้า 31/12/2558 อ/ว/ 134,659 567,000 7% 0 5000.00 I
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุรินทร์|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ไม่มีแผ่นเพลท
1- 418 MITSUBISHI - กระบะดั๊มพ์6ล้อ 110แรงม้า M 13 83-1136 เชียงใหม่ ขาว 31/03/2557 222,971 405,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|จดทะเบียนครั้งแรก12กย.2548|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
1- 419 MITSUBISHI FUSO หัวลาก10ล้อ 380แรงม้า M 15 70-7023 เชียงใหม่ ฟ้า 31/03/2559 230,927 1,377,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.เชียงใหม่|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
1- 420 HINO - กระบะคาร์โก้6ล้อ 145แรงม้า M 15 85-2562 ขอนแก่น ขาว-เทา 31/03/2559 อ/ว/AB 198,826 891,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ขอนแก่น|ค่ามัดจำเล่ม5,000-
1- 421 HINO - บรรทุก 10ล้อ220แรงม้า M 96 80-8479 ตรัง ขาวขาวเขียว 30/09/2560 อ/ 72,329 395,000 107 C
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.สุราษฎร์ธานี|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|จดทะเบียนใหม่ 26เมย.2554
1- 422 HINO - กระบะคาร์โก้6ล้อ 145แรงม้า M 14 82-2494 ศรีสะเกษ ขาว-เทา 31/03/2558 อ/CD/ 456,277 648,000 7% 0 5000.00 C
**หมายเหตุ ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช|ค่ามัดจำเล่ม5,000-|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)